Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent

2014. Francia.

Historia del famoso modisto homosexual Yves Saint Laurent,


VER ONLINE FUERA DEL BLOG  


DESCARGARErrores de escritura: ives, sant,